Công nghệ chế biến chưng cất, tinh lọc tinh dầu trầm

•    Công nghệ chưng cất tinh dầu trầm 
-    Quy trình ngâm ủ lên men : theo quỳ trình của Ấn Độ
-    Thiết bị nồi chưng cất được cải tiến, giúp giảm công lao động, năng suất tăng 30% - 40% so với bộ nồi truyền thống. 
-    Quy trình cung cấp nhiệt, và hệ thống sinh hàn, bộ ngưng tụ kết nối tương tác nhịp nhàng là yếu tố cốt lõi của năng suất.
•    Công nghệ tinh lọc dầu
Các chuyên gia của lâm Viên đã xây dụng được quy trình tinh lọc dầu bằng phương pháp vật lý để lọc bỏ một số loại acide béo khỏi dầu trầm. 
Nhờ làm chủ được công nghệ lọc dầu, các chuyên gia đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở để phân loại và định giá được cho từng loại tinh dầu trầm, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng
•    Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở phân loại tinh dầu trầm hương Lâm Viên

Loại dầu trầm Thời gian lưu hương Màu trầm Nhiệt độ đông Tỷ trọng Số ml/1000g
01.980.16 >24 Nâu sẫm 16 0,980 1020-1030
02.950.16 >24 Nâu sẫm 16 0,950 1040-1050
03.920.20 >24 Cánh gián 20 0,920 1070-1080
04.890.24 >24 Cánh gián nhạt 24 0,890 1100-1110
05.870.28 >24 Vàng 28 0,870 1130-1140

 

Bài viết liên quan

Công dụng tuyệt vời của xông trầm hương

Lợi ích tuyệt vời từ nhang nụ- tháp trầm hương

Cách phân biệt hương độc hại và hương an toàn

Hiểm họa khôn lường từ hương thắp thơm, cuốn tàn quăn đẹp

TÁC DỤNG CỦA TINH DẦU TRẦM TRẦM HƯƠNG NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT

Chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm hương LVHN

VÀI ĐIỀU VỀ TRẦM HƯƠNG MÀ NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT

Kết quả tạo trầm tại Bắc Giang sau 11 tháng

Kết quả kiểm tra sự tạo trầm từ 15 ngày tuổi đến 64 tháng tuổi

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ PHÁT TRIỂN CÂY DÓ TRẦM TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Khuyến mãi lớn năm 2017

Tính độc đáo về các sản phẩm do công ty Lâm Viên sản xuất

Công nghệ tạo trầm mới NĂM 2017