Công ty TNHH Lâm Viên có vùng nguyên liệu trải khắp cả nước như: Bình Dương, Phú Quốc, Khe Sanh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang.

Vùng Nguyên Liệu Công Ty

Sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe người sử dụng. vì công ty quản lý theo chuỗi, không dùng thuốc hóa học để trừ sâu ăn lá sau khi tạo trầm. Dùng chế phẩm vi sinh để tạo trầm. Không dùng chất hóa học trong quá...

Nhờ làm chủ được công nghệ lọc dầu, các chuyên gia đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở để phân loại và định giá được cho từng loại tinh dầu trầm, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng

Công nghệ tạo trầm 2017: Sau khi kiểm tra kết quả tạo trầm bằng các kỹ thuật tạo trầm khác nhau, các chuyên gia về công nghệ tạo trầm đã đánh giá được ưu khuyết điểm của từng nghiệm thức, trên cơ sở đó đã...