Vùng Nguyên Liệu Công Ty

Vùng nguyên liệu của công ty Lâm Viên
    Công ty TNHH Lâm Viên có vùng nguyên liệu trải khắp cả nước như: Bình Dương, Phú Quốc, Khe Sanh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang.
                                  
-    Vùng nguyên liệu tại Bình Dương  có 2000 cây dó đã tạo trầm.  
-    Vùng nguyên Liệu tại khe Sanh, có 1000 cây dó đã tạo trầm.
-    Vùng nguyên liệu tai Hà Tĩnh: toàn bộ các huyện Hương Sơn, Hương Khê,….
-    Vùng Nguyên liệu tại Phú Quốc: Tổng diện tích 15ha, có 12.000 cây dó đã tạo trầm
-    Vùng nguyên liệu tại Bắc Giang: toàn bộ các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn,…
-    Vùng nguyên liệu tại Hà Nội ở Sóc Sơn, Ba Vì.
 

Bài viết liên quan

Đại Lý Phân Phối

Cơ Sở Vật Chất

Về Chúng Tôi