Công ty TNHH Lâm Viên có vùng nguyên liệu trải khắp cả nước như: Bình Dương, Phú Quốc, Khe Sanh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang.

Công ty Lâm Viên Cần tìm nhà phân phối trong và ngoài nước Khả năng sản xuất của lâm viên rất lớn. công ty cần tìm đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài trên nguyên tắc các bên cùng phát triển.

Đội được thành lập năm 2012 Nhiệm vụ chính của đội là khoan tạo trầm sinh học trên cây Dó (Aquilariacrasna) làm nguyên liệu phục vụ cho các xưởng chế biến của công ty và cung cấp nguyên liệu cho các đối tác có nhu...

Công ty TNHH Lâm Viên được thành lập từ năm 1999. Chức năng chính của Lâm Viên gồm: Nghiên cứu và chuyển giao  công nghệ tạo giống, trồng, chăm sóc, tạo trầm đối với cây Dó Bầu ( Aquilaria crasna Piere) Sản xuất...

  1